Nákupné stredisko Excellent Centre

Objekt nákupného strediska je situovaný na ulici Miletičova na mieste asanovaného objektu Kúpele- Centrál. Nákupné stredisko je delené na dve hlavné časti: prvú časť tvorí 27 poschodová výšková budova s piatimi podzemnými podlažiami, v ktorej sa nachádzajú priestory pre administratívu objektu, jedáleň, reštaurácia a podzemné garáže. Na streche je heliport prekrytý otváracou konštrukciou. Druhú časť tvorí 4 poschodová halová budova, kde sa nachádzajú priestory pre obchodnú činnosť, reštaurácie, skladové a športové priestory .

Pre účely prezentácie bol vypracovaný model objektu.