Rekreačný objekt

Projekt - Rekreačný objekt - bol vypracovaný so zámerom zvýšenia turistickej aktivity v okolí mesta Piešťany. Najmä v poslednej dobe poklesla návštevnosť cudzincov tohto mesta, ktoré je známe predovšetkým svojimi kúpeľmi. Objekt, ktorý bol na tento účel navrhnutý, je situovaný do terénu neďaleko od kúpeľného centra.

Pre účely prezentácie bol  vypracovaný aj model objektu