Práce Stredoškolskej odbornej činnosti 2005

V školskom roku 2004/2005 naša študentka Soňa Mesárošová obsadila výborné 3. miesto na celoštátnom kole Študentskej odbornej činnosti v Kežmarku. Témou jej práce bola integrovaná základná škola pre deti postihnuté a zdravé. Táto práca sa skladala z výkresovej časti a modelu. Samotnú prácu obhajovala Soňa za pomoci prezentácie spracovanej v PowerPoite, ktorú si môžete prezrieť tu.

Model: