Práce Stredoškolskej odbornej činnosti 2007

    Piatok 13.apríla 2007 v Galante na Združenej strednej škole obchodu a služieb sa konal 29. ročník Krajskej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti. V Krajskej prehliadky SOČ našu školu reprezentovali piati žiaci zo 4.A triedy, Dávid ŠULKO, Juraj BAČÍK, Radoslav HANUS a Marcel JANÍK a Adam PECIAR.

    Najvýraznejší úspech dosiahla trojica riešiteľov Juro, Rado a Marcel, ktorí sa prezentovali s veľmi kvalitnou prácou na úrovni študentov vysokej školy a ich model polyfunkčného domu očaril širokú verejnosť. Vo svojom odbore sa stali jasnými víťazmi a postupujú z 1.miesta do Celoštátnej prehliadky SOČ, ktorá sa bude konať v prvom májovom týždni v Nových Zámkoch. Dávidovi taktiež s vynikajúcou prácou ušlo 2.(postupové) miesto doslova o vlások – o jeden jediný bod. Za vynikajúci úspech teba považovať 2. postupové miesto Adama vo veľmi silnej konkurencii 19 súťažných prác rozmanitého charakteru (viď názov súťažného odboru). Výsledok Adama veľmi potešil (a nielen jeho – pozn. autora článku) a hlavne ho povzbudil a prebral z letargie, pretože do vyhlásenia výsledkov jeho skeptizmus naberal obrovské rozmery. Konzultantom všetkých študentov bol Ing. Karol Jaubčík.

    Naša škola mala zastúpenie aj v odborných hodnotiacich komisiách, kde Ing. Jana BILČÍKOVÁ bola predsedníčkou komisie v odbore „Ochrana a tvorba životného prostredia“ a Ing. Zuzana MIŠTINOVÁ túto funkciu vykonávala v odbore „Stavebníctvo, architektúra, dizajn“.

Autor: Ing. Z. Mištinová

výsledky:

odbor stavebníctvo, architektúra a dizajn:

1. miesto: Juraj Bačík, Radovan Hanus, Marcel Janík - Polyfunkčný dom JURAMA,

3. miesto: Dávid Šulko - Architektonické riešenie polyfunkčného objektu na Divadelnej ulici.

odbor pedagogika, psychológia, sociológia, problematika voľného času:

2.miesto: Adam Peciar - Cyklotrasy a dopravné ihrisko.