Práce Stredoškolskej odbornej činnosti 2007

    Celoštátna prehliadka Stredoškolskej odbornej činnosti sa konala 2. až 5. mája v Nových Zámkoch. Zúčastnili sa úspešní riešitelia krajského kola v odbore staviteľstvo, architektúra a dizajn kolektív riešiteľov Radoslav Hanus, Marcel Janík a Juraj Bačík s prácou Polifunkčný dom JURAMA (prezentácia k obhajobe práce) a v odbore pedagogika, psychológia, sociológia, problematika voľného času Adsam Peciar s prácou Cyklotrasy a dopravné ihrisko v Trnave (prezentácia k obhajobe práce), všetci študenti 4.A triedy. Vo veľkej konkurencii kolektív riešiteľov JURAMA dosiahol vynikajúci úspech a obsadil 1. miesto. Adam Peciar  sa neumiestnil na popredných miestach.

kolektív autorou zľava Bačík, Hanus, Janík kolektív autorou spolu s konzultantom Ing. Jakubčíkom