1. miesto Andreja Tibenského a Nikoly Krištofiakovej na CP SOČ 2012

Naši študenti Andrej Tibenský a Nikola Krištofiaková zo IV.B triedy s prácou „CUKROVAR V TRNAVE - adaptácia industriálneho objektu" zvíťazili na Celoslovenskej prehliadke SOČ v odbore č.10 „Stavebníctvo a interiérový dizajn“. Do celoštátnej prehliadky sa nominovali po víťazstve v krajskom kole.

34. ročník CP SOČ sa konal v dňoch 25. - 27. 4. 2012 v Piešťanoch na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera. Súťažilo sa v 17-tich odboroch. Do každého odboru postúpili dvaja najlepší z ôsmich krajov. V každom odbore si tak zmeralo sily 16 súťažiacich. Konzultantmi ich práce boli vyučujúci odborných predmetov Ing. Peter Tuchyňa a Ing. Zuzana Mištinová. Riešitelia sa inšpirovali objektom trnavského cukrovaru, ktorého štyri objekty sú vyhlásené za technickú pamiatku. Víťazstvo je o to cennejšie, že naši žiaci v tomto odbore zvíťazili už po tretí krát za posledné tri roky. Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že z radu mladších študentov sa nájdu pre budúce ročníky stredoškolskej odbornej činnosti minimálne takí istí úspešní riešitelia.

pozri súťažnú prezentáciu tu

Andrej Tibenský pri obhajobe práce
Nikola Krištofiaková pri prezentácii súťažnej práce prvú cenu víťazom odovzával štátna tajomník MŠ SR Ing. Chodoba